RG Translations | Bratislava
Konateľ spoločnosti:
JUDr. Roman Grigel
súdny prekladateľ – anglický jazyk

Zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR ako súdny prekladateľ v odbore anglický jazyk a slovenský jazyk pod evidenčným číslom 970981.

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 4897.

Vzdelanie:
Univerzita Komenského, Bratislava - Právnická fakulta
anderw | eBMA, s.r.o.
Copyright © 2024 andrew | eBMA
Design and code
Úvod   |   Služby   |   Ceny   |   Kontakt
Language: sk  |  en