RG Translations | Bratislava
Základný cenník:

Preklady:
slovenský jazyk - anglický jazyk 12 EUR / NS
anglický jazyk - slovenský jazyk 13 EUR / NS
český jazyk - anglický jazyk 13 EUR / NS

Súdne (úradné) preklady:
Dokumenty vydané v SR - rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte, vysokoškolský diplom (bez dodatku) 16 EUR
Dokumenty vydané v SR - vysvedčenie
o štátnej skúške, vysvedčenie
o maturitnej skúške
18 EUR
Dokumenty vydané v SR - výpis z OR,
dodatok k vysokoškolskému diplomu
18 EUR / NS
Rodný list (Spojené kráľovstvo
alebo Írsko)
16 EUR
Osvedčenie o evidencii
(Spojené kráľovstvo)
30 EUR
Cambridge ESOL Certificate 45 EUR
Ostatné súdne preklady z
a do anglického jazyka
20 EUR / NS

1 normostrana (NS) = 1800 znakov vrátane medzier a účtuje sa každá začatá normostrana v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z.
K cenám sa neúčtuje DPH
.
anderw | eBMA, s.r.o.
Copyright © 2024 andrew | eBMA
Design and code
Úvod   |   Služby   |   Ceny   |   Kontakt
Language: sk  |  en