RG Translations | Bratislava
Preklady

Profesionálne preklady z a do anglického jazyka (aj z českého jazyka) v prijateľnom čase a za primeranú cenu. Nie som agentúra - všetky preklady vykonávam osobne. Spolupráca a komunikácia so zákazníkom je priama bez sprostredkovateľov.

Odborné zameranie

Právo (zmluvy a iné právne texty), EÚ, ekonómia, bankovníctvo, financie a iné. Odbornú problematiku/terminológiu konzultujem so zákazníkom v záujme zaručenia kvality a spokojnosti s výsledným prekladom.

Súdne preklady

Súdne overené preklady právnych, obchodných a osobných dokumentov (zmluvy, COC, technické preukazy, vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, pracovné hodnotenia, živnostenské listy, výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov a iné)

Korektúry textov

Kontrola správnosti už existujúcich prekladov v anglickom jazyku rodeným hovorcom. Odporúčam korektúru textov, ktoré sú určené pre tlač (napr. propagačné materiály).

Vyučovanie anglickej právnej terminológie

Vyučovanie zamerané na odbornú právnu terminológiu v anglickom jazyku, najmä pre študentov práva a koncipientov zahraničných advokátskych kancelárií.

Technológie/softvér

Pracujem s programom SDL Trados Studio 2009. Trados je najrozšírenejším CAT (Computer Aided Translation) nástrojom, ktorý zefektívňuje prácu prekladateľa a zvyšuje kvalitu prekladu.

Doručovanie prekladov

Text/dokument môžete doručiť osobne, e-mailom alebo poštou. Preklad Vám odovzdám podľa Vašej požiadavky - v elektronickej podobe e-mailom, na CD nosiči, poštou (doporučene prvou triedou), alebo osobne v mieste sídla spoločnosti.
anderw | eBMA, s.r.o.
Copyright © 2024 andrew | eBMA
Design and code
Úvod   |   Služby   |   Ceny   |   Kontakt
Language: sk  |  en